ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΔΕ


Η γεωπονική επιχείρηση Πλατής Γ. Αναστάσιος στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους αγρότες, έχει πιστοποιηθεί ως φορέας Α' για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ σύμφωνα με την  υπ'αριθ. 6621/14-01-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο νομό Αργολίδας.

Με ασφάλεια, εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία βρισκόμαστε κοντά στον αγρότη πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά την δήλωση εκμετάλλευσης καλλιέργειας

Σε αυτά τα πλαίσια οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν τα εξής:

  • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
  • Υποβολή τυχών ενστάσεων
  • Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
  • Εγγραφή στο μητρώο αγροτών
  • Τήρηση μητρώου αιγοπροβάτων
  • Ηλεκτρονική ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου
  • Παραγγελία ηλεκτρονικών ενωτίων και ενωτίων σφαγής

Η  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) περιλαμβάνει:

  • Την αίτηση άμεσων ενισχύσεων  του γεωργού.
  • Την αίτηση ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής (ΕΛΓΑ).
  • Την αίτηση ενημέρωσης ή εγγραφής στο μητρώο αγροτών.

 

Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα αγροτικού τομέα και βρίσκεται στη διάθεσή σας στα γραφεία μας επί της οδού Καραϊσκάκη 8 στο Άργος (έναντι λαϊκής αγοράς) .